SLOWER. (슬로워) / Stripe Shirts / Light Blue
89,000원

슬로워는 쉼 없이 흘러가는 우리의 일상 속에서 느린 삶을 지향합니다. 새롭게 소개 드리는 슬로워입니다. 라이트블루 컬러 스트라이프 셔츠입니다.


100% COTTON


모니터 해상도에 따라 제품의 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.


찬물 손 세탁을 권장드리며, 건조기 사용을 피해주세요.


CM
총장
가슴
어깨
소매
0
80.5
62.5
51
61.5
1
82.5
64.5
53
62
2
84.5
67.5
56
63.5
구매평
Q&AADDRESS                       3F 128, Donggyecheon-ro, Dong gu, Gwang ju

OPENING HOURS          

TEL                                  062 - 413 - 5642

EMAIL                              contact@goodsportshop.co.krBusiness License 577 23 00682

Mall Order License 2021 광주동구 0322Q&A   REVIEW   DELIVERY RETURN   PRIVACY   TERM OF USE

3F 128, Donggyecheon-ro, Dong gu, Gwang ju

13:00 - 20:00

062 - 413 - 5642

contact@goodsportshop.co.krBusiness License

577 23 00682


Mall Order License

2021 gwangjudonggu 0322
QNA   REVIEW

DELIVERY RETURN   PRIVACY   TERM OF USE